Sök foderföretagare

I sök foderföretagare kan du söka efter importörer och tillverkare av foder till sällskapsdjur och livsmedelsproducerande djur, butiker som säljer foder för livsmedelsproducerande djur och företag som lagrar eller transporterar foder. Du kan även se vilka företag som har ett godkännande.

Primärproducenter av foder hittar du i Länsstyrelsens söktjänst för att hitta uppgifter om foderanläggningar i primärproduktionen

Anläggningar med godkännande för tillverkning av sällskapsdjursfoder, enligt lagstiftningen om animaliska biprodukter, hittar du på länken: Godkända och registrerade anläggningar för animaliska biprodukter och därav framställda produkter

Register över foderföretagare i andra EU-länder hittar du på denna sidan om registrerade foderföretag inom EU.

Gör så här:

  1. Ange något av följande kriterier för din sökning.
  2. Tryck på Visa resultat.
Verksamhet:
Visa anläggningar: Alla
Som håller produktionsdjur och som använder andra organiska gödningsmedel eller jordförbättringsmedel än naturgödsel
Företagsnamn: (Om personnamn - skriv efternamn först.)
Godkännande-/ registreringsnummer: (Tidigare godkännandenummer har ersatts av nya nummer för foderleverantörer. Under en övergångsperiod gäller båda numren.)
Godkänd för:
Kommun:
   

Registreringsnr Godkännandenr Verksamhet Företagsnamn Anläggningens namn Ort Godkänd för