Ange sökkriterier för foderföretaget

I denna söktjänst framgår inte om en registrerad anläggning är godkänd för tillverkning av sällskapsdjursfoder. Anläggningar med godkännande enligt lagstiftningen om animaliska biprodukter hittar du på länken: Anläggningar godkännande för tillverkning av sällskapsdjursfoder eller för annan hantering av animaliska biprodukter

Registrerade primärproducenter finns sedan 2021 hos respektive länsstyrelse.

Gör så här:

  1. Ange något av följande kriterier för din sökning.
  2. Tryck på Visa resultat.
Verksamhet:
Visa anläggningar: Alla
Som håller produktionsdjur och som använder andra organiska gödningsmedel eller jordförbättringsmedel än naturgödsel
Företagsnamn: (Om personnamn - skriv efternamn först.)
Godkännande-/ registreringsnummer: (Tidigare godkännandenummer har ersatts av nya nummer för foderleverantörer. Under en övergångsperiod gäller båda numren.)
Godkänd för:
Kommun:
   

Registreringsnr Godkännandenr Verksamhet Företagsnamn Anläggningens namn Ort Godkänd för