Databasen TUVA
  {{isSearching ? 'Söker... ' : 'Sökning'}} {{elapsedSearchTimeDescription}}
{{subquery.query.name}}
Sökningen misslyckades.
Försök att söka igen
Vanliga sökningar
Geografi
Markslag
Kvaliteter
Mark och hävd
Hävdform
Restaurering
Arter
Växter
Signalarter
Kulturväxter
Djur
Lavar
Mossor
Svampar
Naturtyp
Naturtyper
Kulturmiljökvaliteter
Byggnadsmiljö
Byggnader
Hägnader
Kulturmiljökvaliteter i landskapet
Landskapselement
Fossil åkermark
Landskapets förändring
Träd
Träd och buskar
Täckning av träd/buskar
Vatten
Vattenkvaliteter
Övrigt
Fält ID
Fastighetsnamn
Jordbruksblock
Inventeringsdatum
Areal
Inga sökresultat
Kunde inte hämta sökresultat
eller välj en vanlig sökkategori
Geografi
Markslag
Kvaliteter
eller visa fler sökkategorier
  Sökresultat 
Sökningen gav för många träffar för att visas i en marklista. Du kan fortfarande exportera marklistan till en fil.
Hela landet Hela landet > {{getQuery('geografi', false).lan}} > {{getQuery('geografi', false).kommun}}
Söker...
{{queryResults.length}} marker. {{queryResults.length}} marker (varav {{filteredQueryResults.length}} visas i listan). Sökresultaten har filtrerats med '{{gridFilter}}'. Endast {{visibleQueryResults}} av {{filteredQueryResults.length}} rader ur tabellen visas i denna utskrift.  För att visa en objektrapport, klicka på länken i kolumnen FältID. Du kan också klicka här för vald mark {{areaId}}.
Sökningen genomfördes den {{startSearchTime | date : 'dd MMM yyyy kl HH:mm'}} och tog {{elapsedSearchTimeDescription}}.
{{ isSearching ? 'Söker...' : 'Inga sökresultat' }}
eller sök direkt i kartan
  Översiktskarta
{{mapmessage.message}}
Notera:
För att kunna välja en mark behöver du zooma in ytterligare.